Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:Tese de doutorado237,54%0,00
2author_keyword:Almeida, Diego Eugenio Roquette Godoy [UNIFESP]216,89%0,00
3type_keyword:Dissertação de mestrado216,89%0,00
4author_keyword:Gomes, Rafael Vieira [UNIFESP]185,90%0,00
5subject_keyword:Education185,90%0,00
6author_keyword:Emilio, Guilherme Estevam [UNIFESP]175,57%0,00
7author_keyword:Frizzarini, Claudia Regina Boen [UNIFESP]175,57%0,00
8author_keyword:Cardoso, Luciano Carvalho [UNIFESP]165,25%0,00
9author_keyword:Fujiwara, Gustavo [UNIFESP]165,25%0,00
10author_keyword:Bonadio, Gilberto Bettini [UNIFESP]154,92%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
305100,00%0,02