Search Statistics for Tese de livre-docência

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Mattos, Sylla O [UNIFESP] 19 16.10% 0.00
2 subject_keyword:Ciclo Menstrual/fisiologia 10 8.47% 0.00
3 type_keyword:Tese de livre-docência 10 8.47% 0.00
4 author_keyword:Baracat, Edmund Chada [UNIFESP] 8 6.78% 0.00
5 author_keyword:Haidar, Mauro Abi [UNIFESP] 8 6.78% 0.00
6 author_keyword:Lima Filho, Octaviano Alves de [UNIFESP] 8 6.78% 0.00
7 subject_keyword:Endométrio 8 6.78% 0.00
8 author_keyword:Freitas, Vilmon [UNIFESP] 7 5.93% 0.00
9 subject_keyword:Androgênios 7 5.93% 0.00
10 subject_keyword:Disgerminoma 7 5.93% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
118 100.00% 0.00